Tour de Sweden

Ett projektarbete av Erik Kvarnerup & Christopher Ljung

Blogg

Läs senaste nytt om Tour de Sweden i bloggen

view:  full / summary

Reflektion kring Minnen

Posted by Christopher on January 28, 2011 at 9:29 AM Comments comments (0)

Från projektplan, via "Definitioner och förtydliganden", till slutprodukt 


Projektplanen å ena sidan och "Definitioner och förtydliganden" å andra sidan, har lotsat mig genom projektet. De har fungerat som mall för slutprodukten "Minnen" (novell- och diktsamling). 


Från projektplan till slutprodukt

I projektplanen lägger jag fram de övergripande instruktionerna för min slutprodukt. Här skildrar jag mitt syfte med slutprodukten, metod, urval och på vilket sätt min novell och mina dikter ska vara influerade av Lagerlöf, Fröding och Ferlin. Jag skapar även fyra inspirationskriterier för att underlätta mitt arbete med novellen och dikterna. 


Efter att jag har förkovrat mig i ett urval av Lagerlöfs, Frödings och Ferlins litterära livsgärningar och efter cykelturen till Sunne, beslutar jag mig för att förtydliga mina inspirationskriterier. Nu dyker "Definitioner och förtydliganden" upp på hemsidan. Mitt skrivande tar fart och efter mycket möda är novellen klar. När jag kommer till dikterna stöter jag på problem. Jag har i mina "Definitioner och förtydliganden" markerat att jag ska dikta på hexameter. Denna utmaning tar jag mig an, men ganska snart inser jag hur svårt det är att uppfylla inspirationskriterierna på hexameter. Jag reviderar mina "Definitioner och förtydliganden" och skriver dikterna på fri vers. Inspirationskriterier för novellen och dikterna 

 • Min novell ska inspireras av karaktären Gösta Berling och hans hemtrakter. 
 • Min första dikt ska inspireras av budskapen i Frödings Gitarr och dragharmonika. 
 • Min andra dikt ska inspireras av budskapen i Ferlins Barfotabarn. 
 • Stilistiskt vill jag behålla mitt språk i min novell och mina två dikter. 

 

Har jag uppfyllt kriterierna? 

Ja. Det är min bestämda uppfattning. Mina reflektioner kring hur jag i novellen och dikterna uppfyller kriterierna finns i tre blogginlägg: "Min novell är klar", "Min dikt är klar" och "Dikt med touch av Fröding klar". Syfte 


I projektplanen står följande:


Syfte med Tour de Sweden (Christopher) 

Med tour de Sweden lär jag känna Lagerlöf, Fröding och Ferlin. Jag vill dokumentera projektet på ett abstrakt plan i ett antal texttyper med titeln Minnen. 


Syftet med min dokumentation/slutprodukt 

Minnen ska skildra två vitt skilda livsöden; det första är människor som väntar på att dömas och det andra är människor som själva dömer. Till min hjälp har jag Lagerlöfs, Frödings och Ferlins litterära livsgärningar. Jag formulerar mitt tema i frågan: Vem har rätt att döma en människa? 


Har jag uppfyllt mitt syfte med slutprodukten "Minnen"? 

Mina intryck från resan i Lagerlöfs, Frödings och Ferlins fotspår har jag förpackat i novell- och diktsamlingen "Minnen". De tre författarnas litterära stordåd och hemtrakter har tjänat som en fantastisk inspirationskälla och försett mig med de bästa av intryck. 


Det övergripande temat för "Minnen" har jag sammanfattat i frågan: Vem har rätt att döma en människa? "Minnen" skildrar två vitt skilda livsöden; det första är människor som väntar på att dömas och det andra är människor som själva dömer. Allt enligt projektplanen. 


"Minnen" finns nu på vår hemsida under fliken med samma namn. Varsågod och njut! 


Jag tackar för mig 


//Christopher 
Filmvisning

Posted by Christopher on January 28, 2011 at 6:24 AM Comments comments (0)

Filmvisningen har nu ägt rum. Så här gick det till: 


Förberedelser inför filmvisning 

08:40 Jag träder in i filmsalen (601) 

08:45 Erik och jag uppträcker att ljudanläggningen knastrar. 

08:50 Vår support ger oss värdefulla råd. 

08:55 Vi byter ljudanläggning med en annan filmsal. 

09:00 - 09:15 Lektion i filmsal (601). 


Filmvisning 

09:15 Jag roar publiken med historien om "ljudanläggningen som knastrade".

09:20 Vi visar trailern.  

09:22 Jag berättar om projektet och min slutprodukt; novell- och diktsamlingen "Minnen". 

09:23 Erik berättar om sin slutprodukt; filmen "Vår underbara resa genom Sverige". 

09:24 Jag lämnar över våra slutprodukter till David (vår projektarbetslärare). 

09:25 Vi visar filmen "Vår underbara resa genom Sverige".

09:47 Jag gör reklam för vår hemsida. 

09:50 Frågestrund


Vår filmvisning var lyckad. Vår högtidliga överlämning av våra slutprodukter likaså. 


//Christopher 
Filmvisning 601

Posted by Erik on January 27, 2011 at 3:33 PM Comments comments (0)

Imorgon fredag 28/1 håller vi filmvisning av  vår dramatiserade reseskildring Vår underbara resa genom Sverige i sal 601 (arenan på plan 6). Start: 09:15.


Vi kommer berätta kort om våra slutprodukter, i synnerhet om filmen och därefter spela upp filmen på cirka 22 min. Allting beräknas ta drygt 30 min. En första officiell publikation av Minnen är också att vänta.


Vi hoppas på så stor uppslutning som möjligt och hälsar alla intresserade hjärtligt välkomna!


//Erik

V�r underbara resa genom Sverige

Posted by Erik on January 17, 2011 at 5:44 PM Comments comments (0)

Premiär: Vår underbara resa genom Sverige


Efter mycket om och men har jag nu lyckats publicera min film Vår underbara resa genom Sverige här på vår hemsida, under fliken Film. Den blev inte publicerad på det sättet jag ville, men detta fick bli lösningen då premiären för Internet redan fått skjutas upp två dagar. Den är uppdelad i två delar, 10min vardera, eftersom Youtube inte tillåter mer än 15min i ett svep. Pga upphovsrättsskäl kan man inte kolla på filmen på Youtube utan att gå genom vår hemsida (utan länk).

Vill mitt i strulet dock tillägga att filmen varit upptryckt på DVD redan sedan i fredags då Christopher och familj fick sitt exemplar.


Filmvisning


Jag och Christopher är överens om att vi vill ha en filmvisning på ett lämpligt pass. Tanken är dels att visa filmen på 22min och prata lite kring det och därefter i högtidlig maner lämna över våra verk. Om detta är möjligt att genomföra och i så fall när kommer vi diskutera med vår lärare imorgon tisdag.


Omdöme:


Som jag sagt tidigare är jag nöjd med det jag lyckats åstadkomma i och med filmen Vår underbara resa genom Sverige. En ordentlig utvärdering av projektet kommer till slag när kursen lider mot sin utvärdering, men jag vill ändå passa på att ge mina egna omdömen och spontana tankar om Tour de Sweden.


Något vi konstaterade redan under touren var att vi inte filmade så mycket som egentligen borde ha gjorts för att kunna göra en film av toppkvalitet. Det har dels rört sig om misslyckade och förstörda klipp, allt från sönderblåst ljud, skakiga bilder och mindre bra framträdanden i reportagen som vi inte gjorde några omtagningar på. Dessutom filmade vi alltför korta delar av touren, vilket har gjort att jag tvingats ta med klipp som egentligen kunde bytts ut mot andra bättre - både ur skönhets- och videokvalitetssynpunkt. Slutsatsen av detta är att man vid genomförande av denna typ av projekt bör ha med sig en tredje person som enbart har till uppgift att filma och dokumentera på bästa sätt. Han skulle då givetvis inte cykla utan åka moped/motorcykel el.dyl.


Utifrån de förutsättningar jag hade, med uppdrag att ta mig framåt 42mil på cykel med tung packning och samtidigt hålla i en filmkamera, tycker jag ändå jag fått ihop det helt okej med hjälp av de dramatiseringar jag gjort. Den ultimata tanken med en filmatisering av ett sådant här projekt vore givetvis att göra en ordentlig och mer ingående skildring, så att man på riktigt skulle få följa med oss nära inpå. Med detta menar jag att man lägger fokus på själva cykelturen och framhåller dess skönheter i form av vyer ovanifrån med varierade kameravinklar i större utsträckning. Eftersom detta inte var möjligt var jag naturligtvis tvungen att göra filmen mer publikvänlig och sevärd på annat håll. Därför passade den dramatisering av cykelturen som redan innan var tilltänkt ännu bättre.


Syftet med projektet för min del innan start var:

 • att filma cykelturen och skapa en film.

Detta har jag lyckats med i och med filmen som nu är upplagd här och dessutom tryckt på DVD.


Målet med projektet för min del innan start var:

 • att utforma en slutprodukt som väcker intresse och möjliggör för fler att ta till sig vårt projekt.

Möjliggöra för fler att ta till sig projektet har jag gjort eftersom filmen finns publicerad både på vår hemsida (Youtube) och även i DVD-format för den som önskar. Just valet av att göra en film tror jag ger godare förutsättningar för fler att intressera sig för Tour de Sweden, eftersom jag är säker på att man blir mer sugen på att kolla runt och läsa mer om ett projektet om man har en enkel och tydlig layout som vi har här på hemsidan. Att mötas av "Tour de Sweden - trailer" på första sidan, tror jag gör att fler väljer att lägga 1min på att kolla igenom trailern för att skaffa sig en överblick om vad Tour de Sweden är för något. Verkar det intressant läser man vidare, kollar in bonusmaterial, bilder etc - annars inte. Möts man däremot bara av textdokument eller blogginlägg tror jag inte man skaffar sig fler besökare än just sin mentor, vilket vi har haft ambitionen att göra, även om vi inte "promotat" oss.


Om jag väcker intresse med filmen är ju en subjektiv bedömning, men målet var inte heller att väcka intresse hos alla, utan hos så många som möjligt. Därför har jag också väldigt tydligt riktat mig till breda målgrupper med filmen, ung som gammal. Jag har blandat löjlig, nästintill komiska effekter och händelser i filmen, till mer seriös och skickligt utförd dramaturgi, både bildligt och musikalt.


Kunskapskriteriet jag satte upp var

 

 • lära mig använda Adobe After Effects och med hjälp av det programmet skapa de visuella effekterna.

 

Detta har jag gjort och det visar sig ganska tydligt i filmen, annars kan jag peka ut flera klipp i filmen som är manipulerade av specialeffekter. Metoder har varit läsning av instruktionsmanualer, men jag har även fått en del tips från en irländsk regissör vid namn Wes Smith genom hans hemsida.


Jag hoppas och tror att jag fått med det viktigaste kring mitt verk och tills vidare önskar jag alla läsare en god fortsättning.


//Erik

 


Definitioner och f�rtydliganden

Posted by Christopher on January 17, 2011 at 6:01 AM Comments comments (0)

Jag har nu uppdaterat mina "Definitioner och förtydliganden" (se Definitioner och förtydliganden under fliken Dokument). 


I den uppdaterade versionen har jag: 

 • Förtydligat mitt syfte med kontrollgruppen. 
 • Förtydligat inspirationskriterium 4. 
 • Ändrat rubriksättning. 
 • + andra smärre förändringar. 

 

Mina "Definitioner och förtydliganden" ska fungera som rättningsmall för "Minnen". 


//Christopher Tour de Sweden avslutat

Posted by Erik on January 14, 2011 at 4:20 PM Comments comments (0)

Affärslunch 3:


Vi hade idag en sista affärslunch som förklarade Tour de Sweden för officiellt avklarat. Vi bjöd oss själva på många intressanta återblickar på projektet och mitt i hetsen som varit kring våra slutprodukter nu de sista veckorna av projektet, kunde vi nu stanna upp och minnas det vi gjorde i början av höstterminen. Något som inte ligger särskilt nära till hans just nu, men som man i efterhand har insett betydelsen av då vi pratade igenom hela cykelturen från Stockholm till Sunne i stort sett. Det var en hel del under touren som vi klarade av med minsta möjliga marginal. Att vi var en halvtimme från att tvingas avbryta etapp 3 pga stundande mörker då vi var ute på E18 efter en felkörning, är ett exempel på hur vår planering med goda marginaler och välgenomtänkta rutter, gav rum för misstag utan att sabotera för touren i övrigt. Noga analyser av banprofil och banlängd som tog veckor att färdigställa för oss under de första planeringsstadiet var ändå viktiga i slutändan, eftersom vi lyckades anpassa dagarna så pass väl och hamna i rätt läge vid rätt tidpunkt och framför allt nå vårt slutmål.


Vårt tidiga mål för vad vi skulle ge oss i kast med under projektarbetet banade väg för att göra denna typ av projekt möjligt. Vår idé till en cykeltur som den här föddes redan i mars månad förra året, då vi för första gången diskuterade vad vi skulle göra nästa år i projektarbetet. Vi kom då fram till "projekt Sälenfjällen" som skulle bestå i att cykla till Sälen. När kursen väl drog igång och vi tittade närmare på det hela passade det dock bättre att cykla till Sunne - redan på höstlovet. Ett namnbyte gjordes då till Tour de Sweden.


Från första spadtag i mars förra året till dagens läge då både jag och Christopher är klara med våra slutprodukter, i enlighet med vår projektplan, har vi hunnit med väldigt mycket. Vi var ute i god tid och hade tidigt vår vision klar och i och med det har vi hunnit med många timmars arbete sedan dess. Återblicken vid dagens affärslunch var därför oerhört givande då vi faktiskt insåg hur mycket jobb vi faktiskt lagt ner på allting under Tour de Sweden. Planering, cykelturen, slutprodukterna - allting är nu klart och ännu mer minnen lär åter komma upp när vi nu kommer göra en sista ansträngning och publicera det vi hållit inne i förråden tills nu.


Med mina egna ord, och genom Christopher kan jag bara avsluta med att säga att vi är jättenöjda med vårt val av projekt, det vi åstadkommit och tillsist våra slutgiltiga minnen - slutprodukterna.


Bonusmaterial

Jag har försläppt två videos med material som inte kommer finnas med i filmen. Dels är det Christophers anförande på Mårbacka gård i sin helthet - oklippt. Dessutom ett bloopers-klipp med bortklippta misslyckade scener från touren, på skoj.

Jag har även publicerat omslaget och insidan till DVD:n i fotogalleriet.

Filmen - Vår underbara resa genom Sverige, kommer läggas upp här på hemsidan enligt premiärdatumet 15 januari (imorgon). Filmen är tryckt på DVD som sagt och det finns ett antal exemplar tillgängliga för den intresserade. Annars har vi förhoppningar om en filmvisning i arenan när vi kan hitta tid till det.

Minnen

Christophers samling av hans verk Minnen är klar, men kommer dyka upp här på hemsidan under slutproduktsfliken i början av nästa vecka.


Då tackar jag för mig och återkommer med ett sista inlägg om filmen efter att den släppts.


//Erik

Dikt med touch av Fr�ding klar

Posted by Christopher on January 10, 2011 at 4:39 PM Comments comments (0)

Inspirationskriterium: 

Min första dikt ska inspireras av budskapen i Frödings Gitarr och dragharmonika. 


Följande är Frödings budskap i Gitarr och dragharmonika: 

 • I svåra situationer kan den bästa medicinen vara att skratta åt eländet. 
 • Att vara realist är en tung börda. 

 


Jag har nu författat dikten med en touch av Fröding. Jag har använt mig av fri vers istället för versmåttet hexameter eftersom jag med fri vers tydligare kan föra fram Frödings budskap. Inspirationskriteriet talar nämligen sitt tydliga språk: fokusera på Frödings budskap i Gitarr och dragharmonika. 


Övriga stilistiska krav i "Definitioner och förtydliganden" ska vara uppfyllda. Mitt bildspråk är löpartermer och jag skriver med torr humor. 


Har Frödings budskap i Gitarr och dragharmonika införlivats i min dikt? 

Ja. Det är min bestämda uppfattning. 


Jag har diktat om en person i ett hopplöst tillstånd. Det är en människa som ser sina barn plågas, men på intet vis kan lindra deras plågor. Ett stort avstånd skiljer personen från hans barn och trots ideliga försök att närma sig barnen, vägrar benen att föra honom närmare. 


Barnens plågor vållar personen olidlig smärta. Däremot kan han skratta åt sina egna kraftlösa ben, som viker sig under hans tyngd. Även om människan i dikten skrattar åt sitt eget elände, skrattar han aldrig åt sina barns plågor. Det är en viktig skillnad. 


Med skrattets hjälp förkroppsligar personen Frödings budskap om att i svåra situationer kan den bästa medicinen vara att skratta åt eländet. 


Att vara realist är en tung börda är ett konstaterande som min "hjälte" yttrar i slutet av dikten. Att vara realist innebär, för min karaktär, att inte försköna sin egen tillvaro. Istället bör man skildra sin situation så realistiskt (verkligt) som möjligt. Varje försök att fly till drömmar och fantasier är samtidigt ett försök att förringa och förakta sig själv. När man väl har skildrat sin situation "realistiskt", kan man förbehålla sig rätten att skratta åt den. Allt enligt mina krav i "Definitioner och förtydliganden"


Namnet på dikten är "Flås". Den dyker snart upp tillsammans med andra verk i novell- och diktsamlingen "Minnen". Nu ska jag arbeta fram en snygg layout till "Minnen". 


Ha det bra 


//Christopher 
 

Trailer

Posted by Erik on January 7, 2011 at 5:57 PM Comments comments (0)

Hej gott folk,


jag har efter många dagars hardwork nu under lovet blivit så gott som helt klar med filmen Vår underbara resa genom Sverige, kort och gott Tour de Sweden. För att göra det lite proffsigt har jag också klippt ihop en trailer lite snabbt som ska ligga uppe på hemsidan tills dess att hela filmen är 100 procent färdig för premiär. Som ni ser i trailern äger videopremiären rum 15 januari, vilket betyder att exemplar av filmen kommer finnas tillgängliga på DVD samt att jag lägger upp videon på youtube och vår hemsida. Själva redovisningen äger dock, som ni förstår, inte rum denna dag. Mer om det senare.


Angående filmen tycker jag att jag lyckats pricka in mina kriterier väldigt väl. Jag har använt mig av visuella effekter för att skapa dramatik, något som annars hade uteblivit helt då det vi filmade i sig är helt odramatiskt. Jag har lyckats få till ljudläggningen på ett bra sätt, väl synkroniserat med videospåren för att skapa så stor effekt på publiken som möjligt. Jag har dessutom använt mig av ett antal storslagna klassiska musikaliska verk, som Carmina Burana - Fortuna Imperatix Mundi, för att skapa på gränsen till skrattretande dramaturgi. Allt för att blanda och ge för en bred publik. Hur som helst, jag är nöjd med det jag åstadkommit och jag återkommer med mer om filmen när den väl haft sin premiär och tills dess får ni hålla tillgodo med trailern som kan ge er en liten aptitretare inför vad som komma skall.


På återseende


// Erik


Min dikt �r klar

Posted by Christopher on January 6, 2011 at 3:47 PM Comments comments (0)

Inspirationskriterium: 

Min andra dikt ska inspireras av budskapen i Ferlins Barfotabarn. 


Följande är Ferlins budskap i Barfotabarn: 

 • Människan har en orolig själ. 
 • Människan är en otillräcklig varelse. 

 

Jag har nu författat dikten med en touch av Ferlin. Jag har använt mig av fri vers och bildspråket cykeltermer. I dikten förekommer såväl satiriska som galghumoristiska inslag. Allt enligt mina stilistiska krav i "Definitioner och förtydliganden"


Har Ferlins budskap i Barfotabarn införlivats i min dikt? 

Jag skildrar en människa vars oroliga själ sliter henne sönder och samman. Det är en karaktär i upplösning. Människan såsom jag framställer henne i dikten förkroppsligar Ferlins första budskap. 


Att människan är en otillräcklig varelse är ett konstaterande som min "hjälte" yttrar i slutet av dikten. Hon överger sin tidigare positiva syn på människan som en harmonisk och fullkomlig varelse och inser människans otillräcklighet. 


Genom min karaktärs gradvisa förfall förmedlar jag Ferlins dystra budskap om att livet är oberäkneligt och bortom människans kontroll. Allt enligt mina krav i "Definitioner och förtydliganden"


Namnet på dikten är: "Tramp". Den dyker snart upp tillsammans med andra verk i novell- och diktsamlingen "Minnen". Nu ska jag ta tag i min sista dikt på hexameter. 


Ha det bra 


//Christopher En stil blir tv� stilar...

Posted by Christopher on January 5, 2011 at 3:56 PM Comments comments (0)

Inspirationskriterium 2: 

Min första dikt ska inspireras av budskapen i Frödings Gitarr och dragharmonika. 


Inspirationskriterium 3: 

Min andra dikt ska inspireras av budskapen i Ferlins Barfotabarn. 


Jag ska revidera mina "Definitioner och förtydliganden". Under rubriken "Vilket versmått och bildspråk kommer jag att använda i mina dikter?" framgår att jag ska skriva båda mina dikter på hexameter. Detta är felaktigt. Jag ska visserligen använda mig av hexameter, men bara i den första dikten. Den andra skriver jag på fri vers. Med två olika stilar visar jag dels att jag behärskar det avancerade versmåttet hexameter och dels att jag i den andra dikten klart och tydligt kan återge Ferlins budskap i Barfotabarn. 


Under rubriken "Vad kännetecknar mitt sätt att skriva?" står det att jag utöver mina två kortberättelser ska ha en pjäs i kontrollgruppen. Detta är totalt felaktigt. Min pjäs har ingenting med "Minnen" att göra. Jag måste ha fått fnatt när jag skrev detta. Pjäsen tillhör inte kontrollgruppen. 


Ny version av "Definitioner och förtydliganden" dyker snart upp på hemsidan. 


Med hopp om överseende //Christopher 
Rss_feed