Tour de Sweden

Ett projektarbete av Erik Kvarnerup & Christopher Ljung

Dokument

Under denna flik finns alla dokument och allt vårt arbete samlat, för att lärare och eventuellt andra intresserade ska kunna ta del av det på ett lättillgängligt sätt.

Klicka på dokumentet nedan så öppnas det automatiskt i ett nytt fönster, där ni sedan kan ladda ner det om så önskas.

Idéskiss
Projektplan

Resrutt
Dagsprogram
Definitioner & förtydliganden (Christopher)
Definitioner & förtydliganden (Erik)