Tour de Sweden

Ett projektarbete av Erik Kvarnerup & Christopher Ljung

Minnen

Jag presenterar här min novell- och diktsamling Minnen. Minnen består å ena sidan av novellen och dikterna med en touch av Lagerlöf, Fröding och Ferlin och å andra sidan av kontrollgruppen. Först i ordningen är kontrollgruppen med Den nyckfulla stationen och En läkare och plågor. Därefter följer novellen Du ska steriliseras - en fasansfull historia av Gösta Berling och slutligen dikterna Flås och Tramp (Värmlandsverken). 

//Christopher  

 

Klicka på länken nedan. 

Minnen